TÜM OKULLAR YAZIŞMA-HABERLEŞME GENEL KULLANIM EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Telefon Zinciri Kayıt Defteri (Ajanda Ciltli) C.Deft 100
2 Fax Zinciri Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
3 Adi Posta Gönderileri İzlenimi Defteri C.Deft 100
4 Adi Posta Gönderileri İzlenimi Defteri C.Deft 100
5 Gelen Evrak Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
6 Gelen Evrak Kayıt Defteri (Karton Kapak) Deft. 50
7 Gelen Evrak Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 200
8 Giden Evrak Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
9 Giden Evrak Kayıt Defteri (Karton Kapak) Defter 50
10 Giden Evrak Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 200
11 Dahili Zimmet Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
12 Harici Zimmet Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
13 Posta Pulu Sarf Defteri C.Deft 100
14 Ziyaretçi Kayıt Defteri  (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
15 Personel Devam İmza Cetveli (Lüx Bez Cilt) A.Cilt 100
16 Personel Devam İmza Cetveli (Karton Kapak) Deft 50
 
 
  AYNİYAT-DEMİRBAŞ-DONATIM-DEPO EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Yoğaltma Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
2 Esas Ambar Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
3 Aylık Ambar Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
4 Ambara Giren Çıkan Aylık Kontrol Defteri A.Cilt 100
5 Ambar Defteri C.Deft 100
6 Temrinlik Malzeme Defteri A.Cilt 100
7      
 
 
  TÜM OKULLAR REHBERLİK VE EĞİTİCİ KOL-EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 İlköğretim Yöneltme Öneri Formu (İlköğretim Okulları) Adet 4
2 İlköğretim Gözlem Raporu (İlköğretim Okulları) Blok 100
3 İlköğretim Sınıf Gözlem Formu (İlköğretim Okulları) Adet 1
4 Spor Kolu Bütçe Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
5 Karşılaşma Sonuçları Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
6 Spor Kolu Yoğaltmaya Mahsus Malzeme Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
7 Sporkolu Demirbaş Eşya Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
8 Spor Kolu Tahsilat Makbuzu (Kopyalı-2x50-Otokopili) Blok 100
9 Spor Kolu Karar Defteri (Karton Kapak) Defter 50
10 Spor Kolu Gelir-Gider Defteri (Karton Kapak) Defter 40
11 Kooperatif Pay Senedi (1.00 Tl.lik) Blok 100
12 Kooperatif Pay Senedi (2.00 Tl.lik) Blok 100
13 Kooperatif Ortak Kayıt Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
14 Kooperatif Envanter ve Bilanço Defteri (Karton Kapak) Defter 20
15 Kooperatif Kasa Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
16 Kooperatif Mal Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
17 Kooperatif Demirbaş ve Amortisman Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
18 Kooperatif Yevmiyeli Büyük Defter (Amerikan Usulü) (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
19 Kooperatif Ortak Alış-Veriş Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Cilt 100
 
 
  DERNEK-OKUL AİLE BİRLİĞİ EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Karar Defteri (Çizgisiz-Lüx Ajanda Ciltli) ACilt 100
2 Karar Defteri (Çizgisiz-Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 200
3 Dernek Üye Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
4 Dernek-Okul Aile Birliği Karar Defteri (Lüx Ajanda Cilt) A.Cilt 100
5 Dernek-Okul Aile Birliği Karar Defteri (Karton Kapak) Defter 50
6 Dernek Gelir-Gider Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
7 Dernek Alındı Belgesi Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Cilt) Defter 20
8 Dernek Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri (Karton Kapak) Blok 100
9 Harcama Belgesi (Dernek ve Eğitsel Kollar İçin) Blok 100
10 Yetki Belgesi (Dernekler İçin) Blok 100
11 Dernek-Okul Aile Birliği Gelen Evrak Kayıt Defteri (Karton Kapak) Defter 50
12 Dernek-Okul Aile Birliği Gelen Evrak Kayıt Defteri (Karton Kapak) Defter 50
13 Dernek Demirbaş Eşya Kayıt Defteri (Lüx Bez Cilt) C.Deft 100
14 Para Makbuzu (2x50 Otokopili) Blok 100
15 Okul Aile Birliği Para Makbuzu  (Otokopili) Blok 100
16 Okul Aile Birliği Gider Pusulası  (Otokopili) Blok 100
17 Para Makbuzu (2x50) Blok 100
18 Okul Aile Birliği Üye Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
19 Gider Pusulası (Otokopi 2x50) Blok 100
20      
 
   
1 Mesleki Eğitim Kayıt Zarfı (21x28 1.Hamur 100 gr. Beyaz) Adet 1
2 Mesleki Eğitim Kayıt Zarfı (21x28 Kraft Röntgen Tipi) Adet 1
3 Mesleki Eğitim Kayıt Zarfı (21x28 Şamua) Adet 1
4 Mesleki Eğitim Kütük Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 200
5 Mesleki Eğitim Tasdikname Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) Blok 100
6 Mazeret İzin Dilekçesi Blok 100
7 Gelişim Tablosu Blok 100
8 Konu Dizin Pusulası Blok 100
9 Usta Öğretici Belgesi Adet 1
10 İş Dosyası (Karton) Adet 1
11 Sigortalı İşe Giriş Belgesi Blok 100
12 Resim Rapor Formu Blok 100
13 Eğitim Takip Formu Blok 100
14 Beceri Sınavı Değerlendirme Çizelgesi Blok 100
15 Konu Dizin Pusulası Blok 100
16 Belge Denklik Defteri (Tüm Okullar) A.Cilt 100
17 Revir Defteri (Lüx Ajanda Cilt) A.Cilt 100
18 Aylık Devam-Devamsızlık Bildirme Formu Blok 100
19 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (Yeni) Blok 100
20 Yıl Sonu Beceri Sınavı Not Çizelgesi Blok 100
21 Veli Bilgilendirme Formu Blok 100
   
  TÜM MESLEK LİSELERİ 3308 ÇIRAKLIK TEKNİK VE MESLEKİ EĞİTİMİ EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
 
 
  ÇIRAKLIK EĞİTİMİ-HALK E-PRATİK KIZ SANAT OKULU-DERSANE VE KURS-ÖZEL KURS EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Çırak Öğrenci Başvuru Zarfı Adet 1
2 Çırak Öğrenci Ön Kayıt Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
3 Çırak Öğrenci Değerlendirme ve Kütük Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 100
4 Kalfa Öğrenci Değerlendirme ve Kütük Defteri (Lüx Ajanda Ciltli) A.Cilt 200
5 Çıraklık Eğitim Merkezleri Ders Defteri (35.Haftalık)(Karton Kapak) Defter 10
6 Mesleki Eğitim Kurs Defteri (Karton Kapak) Defter 10
7 Dersane ve Kurs Ders Defteri (Karton Kapak) Defter 32
8 Belge (Kuşe) Adet 1
9 Sertifika (Kuşe Kağıt-Renkli Baskı) Adet 1
10 Kurs Belge Defteri (Lüx Ajanda Cilt) A.Cilt 100
11 Kurs Belge Defteri (Karton Kapak) Defter 10
12 Kurs Belge Defteri (Lüx Ajanda Cilt) A.Cilt 100
13 Kurs Belge Defteri (Karton Kapak) Defter 50
14 Aylık Kurs Devamsızlık Defteri (Karton Kapak) Defter 24
15 Kurs Not Fişi Blok 100
16 P.K.S.O Devam Devamsızlık Çizelgesi (Form 2) Adet 1
17 P.K.S.O Kursa Katılım Belgesi Blok 100
18 P.K.S.O Kurs Bitirme Belgesi (Kuşe Kağıt İki Renk Baskı) Adet 1
19 P.K.S.O Kurs Bitirme Belgesi (karton Kapak) Adet 2
20 P.K.S.O Kurs künye Defteri (Plastik Cilt Serigrafik Baskı) C.Deft 100
21 P.K.S.O Kurs Not Çizelgesi Blok 100
22 P.K.S.O Bölüm-Dal Diploması (Kuşe Kağıt İki Renk Baskı) Adet 1
23 P.K.S.O Kurs Kayıt Formu Adet 2
24 P.K.S.O Diploma Defteri Adet 2
 
  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KULLANILAN MATBU EVRAKLAR EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Protokol kayıt defteri A.Cilt 100
2 Diş laboratuarları protokol kayıt defteri A.Cilt 100
3 Laboratuar kayıt defteri A.Cilt 100
4 Pansuman enjeksiyon kayıt defteri A.Cilt 100
5 Hastalık raporları kayıt defteri A.Cilt 100
6 Adli rapor kayıt defteri A.Cilt 100
7 Bölüm tedavi defteri A.Cilt 100
8 Psiko-teknik kayıt defteri A.Cilt 100
9 Hasta kabul defteri A.Cilt 100
10 Ameliyat kayıt defteri A.Cilt 100
11 Gözlük kayıt defteri A.Cilt 100
12 Sağlık kurulu defteri A.Cilt 100
13 Röntgen kayıt defteri A.Cilt 100
14 Hasta kayıt defteri A.Cilt 100
15 Teftiş ve denetleme defteri A.Cilt 100
 
 
  ÖZEL GÜVENLİK  MATBU EVRAKI EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Silah demirbaş defteri A.Cilt 100
2 Silah bulundurma kayıt defteri A.Cilt 100
3 Devir teslim ve rapor defteri A.Cilt 100
4 Kursiyer aday ve künye defteri A.Cilt 100
5 Kurs belge defteri A.Cilt 100
6 Sınav kağıdı A.Cilt 100
7 Gelen evrak defteri A.Cilt 100
8 Giden evrak defteri A.Cilt 100
9 Zimmet defteri A.Cilt 100
10 Teftiş defteri A.Cilt 100
11 Kurs defteri A.Cilt 100
12 Kurs ücreti takip defteri A.Cilt 100
 
 
  ADLİYEDE KULLANILAN MATBU EVRAKLAR EVRAK TÜRÜ YAPRAK SAYISI
1 Cumhuriyet başsavcılığı esas defter A.Cilt 100
2 Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma defteri A.Cilt 100
3 Cumhuriyet başsavcılığı infaz defteri A.Cilt 100
4 Adli kontrol defteri A.Cilt 100
5 İcra esas defteri A.Cilt 100
6 Sorgu hakimliği esas defteri A.Cilt 100